ПРИНЦИПАЛ

Търговско наименование ПРИНЦИПАЛ
Тип хербицид
Активни вещества Никосулфурон 429 г/кг
Римсулфурон 107 г/кг
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРИНЦИПАЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Царевица Житни плевели 9 г/дка

Царевица за зърно и силаж (фураж)

Контролира още балур от коренища и някои широколистни плевели.

     Внася се във фаза 2-8 лист на културата, 1-3 лист на едногодишните житни плевели, 15-25 см височина на балура и 2-4 лист на широколистните плевели.

  • Ползва се прилепител Тренд в доза 0.1%.
  • Количество на работния разтвор: 20-60 л/дка. 
  • Максимален брой приложения: 1.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.