Пиридат

Препарати съдържащи само Пиридат

Препарати съдържащи Пиридат и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пиридат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Броколи Едногодишни широколистни плевели ЛЕНТАГРАН ВП
Зеле Едногодишни широколистни плевели ЛЕНТАГРАН ВП
Карфиол Едногодишни широколистни плевели ЛЕНТАГРАН ВП
Праз Едногодишни широколистни плевели ЛЕНТАГРАН ВП
Царевица Едногодишни широколистни плевели ЛЕНТАГРАН ВП ОНИКС ДИВА