Дитианон

Препарати съдържащи само Дитианон

Препарати съдържащи Дитианон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Дитианон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Кайсия Гномония ДЕЛАН 700 ВДГ
Лоза Екскориоза ДЕЛАН 700 ВДГ
Мана ДЕЛАН 700 ВДГ ДЕЛАН ГОЛД
Струпясване ДЕЛАН 700 ВДГ
Черно гниене ДЕЛАН ГОЛД
Праскова Кафяво гниене ДЕЛАН 700 ВДГ
Череша Бяла ръжда ДЕЛАН 700 ВДГ
Ябълка Струпясване ДЕЛАН 700 ВДГ