Дитианон

Препарати съдържащи само Дитианон

Препарати съдържащи Дитианон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Дитианон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Круша Струпясване ДЕЛАН 700 ВДГ
Лоза Мана ДЕЛАН ГОЛД
Черно гниене ДЕЛАН ГОЛД
Праскова Ранно кафяво гниене ДЕЛАН 700 ВДГ
Череша Бяла ръжда ДЕЛАН 700 ВДГ
Ябълка Струпясване ДЕЛАН 700 ВДГ