Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22

Препарати съдържащи само Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22

Препарати съдържащи Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V22 и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бадем Източен плодов червей МАДЕКС ТВИН
Круша Ябълков плодов червей МАДЕКС ТВИН
Орех Ябълков плодов червей МАДЕКС ТВИН
Праскова Източен плодов червей МАДЕКС ТВИН
Слива Източен плодов червей МАДЕКС ТВИН
Ябълка Ябълков плодов червей МАДЕКС ТВИН