Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M)

Препарати съдържащи само Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M)

Препарати съдържащи Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Cydia pomonella Granulosis Virus, Mexican strain (CpGV-M) и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Източен плодов червей КАРПОВИРУСИН
Ябълков плодов червей КАРПОВИРУСИН
Кайсия Източен плодов червей КАРПОВИРУСИН
Ябълков плодов червей КАРПОВИРУСИН
Круша Източен плодов червей КАРПОВИРУСИН
Ябълков плодов червей КАРПОВИРУСИН
Орех Ябълков плодов червей КАРПОВИРУСИН
Праскова Източен плодов червей КАРПОВИРУСИН
Ябълков плодов червей КАРПОВИРУСИН
Ябълка Източен плодов червей КАРПОВИРУСИН
Ябълков плодов червей КАРПОВИРУСИН