2,4 Д аминна сол

2,4 Д е активно вещество с хербицидно действие, растежен регулатор и метаболит. Използва се срещу широколистни плевели в житни култури, голф игрища, пасища и при други житни култури. Един от най-старите хербициди използван още от 1945г. Високо разтворим във вода и летлив, нормално в състояние на бял прах.

Аминната сол на 2,4 Д има по-ниско парно налягане от естерните форми, което ги прави по-трудно изпарими и подходящи при по - топло време. Солите се усвояват по-бавно от плевелите в сравнение с естерните форми но при топло време скоростта на усвояване е почти еднаква. Аминната форма на 2,4 Д е най-подходяща за пръскане в топло време докато в хладно са подходящи естерните форми

Механизъм на действие: Селективен, систематичен хербицид, който се абсорбира от корените  и повишава производтвото на етилен (хормон на зреенето), което от своя страна води до некотролируемо делене на клетки в проводящата тъкан на широколистните растения.

Препарати съдържащи 2,4 Д аминна сол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество 2,4 Д аминна сол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Широколистни плевели АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ ДИКОПУР Ф ХЕРБОКСОН ТОП САНАФЕН
Пшеница Широколистни плевели АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ ВАЛСАМИН ДИКОПУР Ф ХЕРБОКСОН ТОП ДИОВИД 60 СЛ САНАФЕН
Царевица Широколистни плевели АМИНОПИЕЛИК 600 СЛ ДИКОПУР Ф ХЕРБОКСОН ТОП ДИОВИД 60 СЛ САНАФЕН