Прокиназид

Препарати съдържащи само Прокиназид

Препарати съдържащи Прокиназид и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Прокиназид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Брашнеста мана ТАЛИУС 20 ЕК
Лоза Мана ТАЛЕНДО 20 ЕК
Пшеница Брашнеста мана ТАЛИУС 20 ЕК