Имазамокс

Препарати съдържащи Имазамокс и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Имазамокс и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Люцерна Едногодишни житни плевели ПУЛСАР 40 ЛИСТЕГО 40 ПАСАТ 40
Едногодишни широколистни плевели ПУЛСАР 40 ЛИСТЕГО 40 ПАСАТ 40
Ориз Едногодишни житни плевели ПУЛСАР 40 ЛИСТЕГО 40 ПАСАТ 40
Едногодишни широколистни плевели ПУЛСАР 40 ЛИСТЕГО 40 ПАСАТ 40
Слънчоглед Едногодишни житни плевели ПУЛСАР 40 ЛИСТЕГО 40 ПАСАТ 40 ПУЛСАР ПЛЮС ЛИСТЕГО ПЛЮС
Едногодишни широколистни плевели ПУЛСАР 40 ЛИСТЕГО 40 ПАСАТ 40 ПУЛСАР ПЛЮС ЛИСТЕГО ПЛЮС
Житни и широколистни плевели САЛТУС
Широколистни плевели МАЗА 4 СЛ
Соя Житни и широколистни плевели САЛТУС