РЕСИВИ

Търговско наименование РЕСИВИ
Тип фунгицид
Активни вещества Ацибензолар-S-метил 375 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на РЕСИВИ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Слънчоглед Мана 10 мл/сеитбена единица

Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Работен р-р мл/брои семена - 150-450 мл/SU.
  • Дозата е 10 мл/SU* (10 мл/150 000 семена).

SU – единица семена, равна на 150 000 семена

*0,5 мл продукт/дка *0,133 л продукт/100 кг семена.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.