ацибензолар-S-метил

препарати съдържащи само ацибензолар-S-метил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи ацибензолар-S-метил и други активни вещества