Ацибензолар-S-метил

Препарати съдържащи само Ацибензолар-S-метил

Препарати съдържащи Ацибензолар-S-метил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Ацибензолар-S-метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Слънчоглед Мана РЕСИВИ