ПЛЕНАРИС

Търговско наименование ПЛЕНАРИС
Тип фунгицид
Активни вещества Оксатиапипролин 200 г/л
Производител Синджента
Категория на употреба втора професионална

със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПЛЕНАРИС за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Слънчоглед Мана 125 - 175 мл/100 кг семена

   Внася се във фаза ВВСН 00 (сухо семе).

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Количеството продукт/дка и а.в./дка е изчислено при сеитбена норма 7200 семена/дка.

(0.675 мл продукт/дка при сеитбена норма 7200 семена/дка) 

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.