Триасулфурон

Препарати съдържащи само Триасулфурон

Препарати съдържащи Триасулфурон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Триасулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Широколистни плевели ЛОГРАН 20 ВГ
Пшеница Широколистни плевели ЛОГРАН 20 ВГ