Квизалофоп-П- тефурил

Препарати съдържащи само Квизалофоп-П- тефурил

Препарати съдържащи Квизалофоп-П- тефурил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Квизалофоп-П- тефурил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели ПАНТЕРА 40 ЕК РАНГО 40 ЕК ПАНАРЕКС 40 ЕК
Рапица Едногодишни житни плевели ПАНТЕРА 40 ЕК РАНГО 40 ЕК ПАНАРЕКС 40 ЕК
Слънчоглед Едногодишни житни плевели ПАНТЕРА 40 ЕК РАНГО 40 ЕК ПАНАРЕКС 40 ЕК
Многогодишни житни плевели ПАНТЕРА 40 ЕК РАНГО 40 ЕК ПАНАРЕКС 40 ЕК
Соя Едногодишни житни плевели ПАНТЕРА 40 ЕК РАНГО 40 ЕК ПАНАРЕКС 40 ЕК
Многогодишни житни плевели ПАНТЕРА 40 ЕК РАНГО 40 ЕК ПАНАРЕКС 40 ЕК