квизалофоп-П- тефурил

препарати съдържащи само квизалофоп-П- тефурил

препарати съдържащи квизалофоп-П- тефурил и други активни вещества

    няма регистрирани такива