изофетамид

препарати съдържащи само изофетамид

препарати съдържащи изофетамид и други активни вещества

    няма регистрирани такива