Изофетамид

Препарати съдържащи само Изофетамид

Препарати съдържащи Изофетамид и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Изофетамид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Кайсия Кафяво гниене КЕНЖА ЗЕНБАЙ КРАЙОР ЗЕНБИ
Лоза Сиво гниене КЕНЖА ЗЕНБАЙ КРАЙОР ЗЕНБИ
Череша Кафяво гниене КЕНЖА ЗЕНБАЙ КРАЙОР ЗЕНБИ
Ягода Сиво гниене КЕНЖА ЗЕНБАЙ КРАЙОР ЗЕНБИ