Оксатиапипролин

Препарати съдържащи само Оксатиапипролин

Препарати съдържащи Оксатиапипролин и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Оксатиапипролин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Слънчоглед Мана ЛУМИСЕНА 200 ФС ПЛЕНАРИС