Метконазол

Препарати съдържащи само Метконазол

Препарати съдържащи Метконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Листен пригор МЕТСО
Мрежести петна МЕТСО
Пшеница Брашнеста мана КАРАМБА 60 ЕК
Жълта Ръжда КАРАМБА 60 ЕК
Кафява ръжда КАРАМБА 60 ЕК
Ръжда МЕТСО
Септориоза МЕТСО
Черна стъблена ръжда КАРАМБА 60 ЕК
Рапица Брашнеста мана КАРАМБА 60 ЕК
Листни петна КАРАМБА 60 ЕК
Склеротиния (Бяло гниене) КАРАМБА 60 ЕК
Сухо стъблено гниене КАРАМБА 60 ЕК
Чернилка КАРАМБА 60 ЕК