Ипконазол

Препарати съдържащи само Ипконазол

Препарати съдържащи Ипконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Ипконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Ленточна болест РАНКОНА 15 МЕ
Праховита главня РАНКОНА 15 МЕ
Снежна плесен РАНКОНА 15 МЕ
Фузарийно кореново гниене РАНКОНА 15 МЕ
Пшеница Праховита главня РАНКОНА 15 МЕ
Снежна плесен РАНКОНА 15 МЕ
Твърда главня РАНКОНА 15 МЕ
Фузарийно кореново гниене РАНКОНА 15 МЕ
Царевица Ризоктонийно кореново гниене ЛУМИФЛЕКС
Фузарийно кореново гниене ЛУМИФЛЕКС
Цветна главня ЛУМИФЛЕКС