Фостинзат

Препарати съдържащи само Фостинзат

Препарати съдържащи Фостинзат и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фостинзат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Галообразуващи нематоди НЕМАТОРИН Г
Картофи Картофена цистообразуваща нематода НЕМАТОРИН Г
Телени червеи НЕМАТОРИН Г