феноксапроп - П- етил

препарати съдържащи само феноксапроп - П- етил

препарати съдържащи феноксапроп - П- етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива