Феноксапроп - П- етил

Препарати съдържащи само Феноксапроп - П- етил

Препарати съдържащи Феноксапроп - П- етил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Феноксапроп - П- етил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни житни плевели ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ ФОКСТРОТ 69 ЕВ
Житни плевели СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ ИМАСПРО 7,5 ЕВ АТЛАС 7.5 ЕВ
Пшеница Едногодишни житни плевели ПУМА СУПЕР 7,5 ЕВ ФОКСТРОТ 69 ЕВ
Житни плевели СКОРПИО СУПЕР 7,5 ЕВ ИМАСПРО 7,5 ЕВ АТЛАС 7.5 ЕВ