Диметахлор

Препарати съдържащи само Диметахлор

Препарати съдържащи Диметахлор и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Диметахлор и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Рапица Едногодишни широколистни плевели ТЕРИДОКС 500 ЕК