Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15

Препарати съдържащи само Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15

Препарати съдържащи Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Cydia pomonella Грануловирус – CpGV-V15 и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Ябълков плодов червей МАДЕКС ТОП
Круша Ябълков плодов червей МАДЕКС ТОП
Орех Ябълков плодов червей МАДЕКС ТОП
Ябълка Ябълков плодов червей МАДЕКС ТОП