Пиримифос - метил

Препарати съдържащи само Пиримифос - метил

Препарати съдържащи Пиримифос - метил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пиримифос - метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Складови неприятели АКТЕЛИК 50 ЕК
Овес Складови неприятели АКТЕЛИК 50 ЕК