пиримифос - метил

препарати съдържащи само пиримифос - метил

препарати съдържащи пиримифос - метил и други активни вещества

    няма регистрирани такива