Изоксафлутол

Препарати съдържащи само Изоксафлутол

Препарати съдържащи Изоксафлутол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Изоксафлутол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни житни плевели МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК МЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРА
Едногодишни широколистни плевели МЕРЛИН ФЛЕКС 480 СК МЕРЛИН ФЛЕКС ЕКСТРА