Флумиоксазин

Препарати съдържащи само Флумиоксазин

Препарати съдържащи Флумиоксазин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флумиоксазин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Слънчоглед Широколистни плевели ПЛЕДЖ 50 ВП
Царевица Широколистни плевели ПЛЕДЖ 50 ВП