флумиоксазин

препарати съдържащи само флумиоксазин

препарати съдържащи флумиоксазин и други активни вещества

    няма регистрирани такива