Бенфлуралин

Препарати съдържащи само Бенфлуралин

Препарати съдържащи Бенфлуралин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бенфлуралин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Памук Житни плевели НЕОФЛАН 60 ВГ
Широколистни плевели НЕОФЛАН 60 ВГ
Слънчоглед Житни плевели НЕОФЛАН 60 ВГ
Широколистни плевели НЕОФЛАН 60 ВГ