азимсулфурон

Азимсулфурон е селективно активно вещество, използвано срещу широколистни плевели в оризища и други водни култури. Абсорбира се от листата на растенията и инхибира (спира) производството на ензима ацетолактат. Високо разтворим във вода.

препарати съдържащи само азимсулфурон

препарати съдържащи азимсулфурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива