Азимсулфурон

Азимсулфурон е селективно активно вещество, използвано срещу широколистни плевели в оризища и други водни култури. Абсорбира се от листата на растенията и инхибира (спира) производството на ензима ацетолактат. Високо разтворим във вода.

Препарати съдържащи само Азимсулфурон

Препарати съдържащи Азимсулфурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Азимсулфурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ориз Житни и широколистни плевели ГЪЛИВЕР 50 ВГ