Амисулбром

Препарати съдържащи само Амисулбром

Препарати съдържащи Амисулбром и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Амисулбром и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Картофи Мана ЛЕЙМАЙ
Лоза Мана ЛЕЙМАЙ