ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ

Търговско наименование ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 480 г/л
Производител Албоу ТКИ
Категория на употреба втора професионална

Да не се прилага този продукт върху площи, използвани от широката общественост или от уязвими групи, определени в чл. 3 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, като обществени паркове и градини, площадки за спорт и отдих, училищни и детски площадки, както и в непосредствена близост до здравни или учебни заведения! Да не се прилага този продукт в зони за защита, определени в Закона за водите, или други площи, определени със заповед на министъра на околната среда и водите!

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ДОМИНАТОР МЕГА 480 СЛ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Едногодишни житни плевели 300 мл/дка

На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели.

     Внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
Едногодишни широколистни плевели 300 мл/дка

На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели.

     Внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
Многогодишни житни плевели 900 мл/дка

На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели

     Внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж).

  • Брой мин/макс приложения – 1. 
  • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
Многогодишни широколистни плевели 900 мл/дка

На стърнища срещу едногодишни житни и широколистни плевели

     Внася се във фаза бутонизация на широколистни и изкласяване на житни плевели (плевели в активен растеж).

  • Брой мин/макс приложения – 1. 
  • Вода л/дка мин/макс – 20-30 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.