Лавандула (Lavandula)

Регистрирани препарати за растителна защита при Лавандула

регистрации срещу плевели
едногодишни житни плевели
регистрации срещу болести
Брашнеста мана
регистрации срещу неприятели
обикновен паяжинообразуващ акар
трипси
Червен овощен акар