Седаксан

Препарати съдържащи само Седаксан

Препарати съдържащи Седаксан и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Седаксан и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Ризоктонийно кореново гниене ВИБРАНС ФС
Цветна главня ВИБРАНС ФС