пиметрозин

препарати съдържащи само пиметрозин

препарати съдържащи пиметрозин и други активни вещества

    няма регистрирани такива