Пиметрозин

Препарати съдържащи само Пиметрозин

Препарати съдържащи Пиметрозин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пиметрозин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Рапица Рапичен цветояд ПЛЕНУМ 50 ВГ