динатриев фосфонат

препарати съдържащи само динатриев фосфонат

препарати съдържащи динатриев фосфонат и други активни вещества

    няма регистрирани такива