Динатриев фосфонат

Препарати съдържащи само Динатриев фосфонат

Препарати съдържащи Динатриев фосфонат и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Динатриев фосфонат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Лоза Мана ЦЕРАКСЕЛ