бромуконазол

препарати съдържащи само бромуконазол

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи бромуконазол и други активни вещества