Бромуконазол

Препарати съдържащи само Бромуконазол

Препарати съдържащи Бромуконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Бромуконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Пшеница Брашнеста мана УАСАН
Жълта Ръжда УАСАН
Кафява ръжда УАСАН
Септориоза УАСАН
Фузариоза УАСАН