Въпроси от потребители

Нужна Ви е помощ? Използвайте preparati.info за да попитате колеги (потребители на сайта) за решение на Вашия проблем.

Помогнете на колега, споделете знанията си в решаване на проблемът му.

Задайте въпросПръскане на домати

Брой отговори 2, Харесвания 3, От дата 26.05.2023

с какво да пръскам домати 1ви път

Брой отговори 1, Харесвания 2, От дата 19.05.2023

Пръскане с Дека ек на домати

Брой отговори 5, Харесвания 1, От дата 15.05.2023

системни фунгициди

Брой отговори 1, Харесвания 2, От дата 09.05.2023

системни инсектициди

Брой отговори 4, Харесвания 6, От дата 09.05.2023

пръскане за въшки

Брой отговори 1, Харесвания 1, От дата 09.05.2023

МИКАЛ МОЖЕ ЛИ ЛРЪСКАНЕ НА ДОМАТИ

Брой отговори 3, Харесвания 1, От дата 29.04.2023

употреба на пендинова

Брой отговори 0, Харесвания 1, От дата 22.04.2023

Съвместимост на препаратите

Брой отговори 2, Харесвания 0, От дата 16.04.2023

Интервал между пръсканията

Брой отговори 1, Харесвания 0, От дата 16.04.2023

Относно: Раундъп Макс сл.

Брой отговори 2, Харесвания 0, От дата 05.04.2023

комбинация

Брой отговори 6, Харесвания 3, От дата 25.03.2023

Ксанаду хербицид

Брой отговори 1, Харесвания 4, От дата 17.03.2023

Относно биологичната ефективност на препарата Моспилан

Брой отговори 1, Харесвания 9, От дата 10.01.2023

хербицид толерантен към иглолистни

Брой отговори 0, Харесвания 5, От дата 16.12.2022