Галеника Фитофармация а.д.

Регистрирани препарати за растителна защита на Галеника Фитофармация а.д.:

Хербициди

Фунгициди

Инсектициди