Новозимс Биолоджикълс

Регистрирани препарати за растителна защита на Новозимс Биолоджикълс:

Хербициди

Фунгициди

Инсектициди