МАГТОКСИН плочки и ленти

търговско наименование МАГТОКСИН плочки и ленти
тип инсектицид
Активни вещества магнезиев фосфид 56 %
производител Деция Дегеш
Категория на употреба първа професионална

Регистрации на препарата МАГТОКСИН плочки и ленти за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
0.04 броя/м³

За фумигация на складирани стоки, брашно в чували (фъстъци, билки, тютюн) срещу: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнeн бръмбар, суринамски брашнояд

Доза 1 плоча на 25 м3
Експозиция: 3 денонощия при t 25 С; 12 дененощия при t под 25С

60 дни