тимол

препарати съдържащи само тимол

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи тимол и други активни вещества