паклобутразол

препарати съдържащи само паклобутразол

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи паклобутразол и други активни вещества