металаксил

препарати съдържащи само металаксил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи металаксил и други активни вещества