калиев фосфит

препарати съдържащи само калиев фосфит

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи калиев фосфит и други активни вещества