хлоротолурон

препарати съдържащи само хлоротолурон

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи хлоротолурон и други активни вещества