ПРИЗ

Търговско наименование ПРИЗ
Тип хербицид
Активни вещества Бенсулфурон 600 г/кг
Производител Шарда
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на ПРИЗ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ориз 10 г/дка

Срещу Cyperus difformis (CYPDI), Cyperus longus (CYPLO) Ammania coccinea (AMMCO) –

     Внася се във фаза ВВСН 12-29 (два листа разтворени – видими са максималния брой на братята).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 20-40 л/дка.
  • Водата трябва да се отстрани от полето в момента на прилагане, оставяйки посева да бъде залят с 5- 10 см вода.
  • Повторно подаване на вода 5-15 дни след прилагане.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.