МАТЕНО

търговско наименование МАТЕНО
тип хербицид
Активни вещества дифлуфеникан 60 г/л
флуфенасет 75 г/л
аклонифен 450 г/л
производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

SPe8 - Да не се използва при наличие на пчели и други опрашващи насекоми.

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на МАТЕНО за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Пшеницаедногодишни житни плевели160 - 200 мл/дка

Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-09 или ранно вегетационно ВВСН 11-13 (фаза първи-трети лист на културата)

Брой мин/макс приложения – 1

ПшеницаШироколистни плевели160 - 200 мл/дка

Внася се след сеитба преди поникване ВВСН 00-09 или ранно вегетационно ВВСН 11-13 (фаза първи-трети лист на културата)

Брой мин/макс приложения – 1

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.