МАСАЙ ВП

търговско наименование МАСАЙ ВП
тип инсектицид
Активни вещества тебуфенпирад 200 г/кг
производител BASF
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на препарата МАСАЙ ВП за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Лозажълт лозов акар25 г/дка14 дни
Крушазелена прасковена листна въшка25 г/дка30 дни
КрушаЛистни въшки25 г/дка

листни въшки от род Aphis spp

30 дни
Крушакрушова листна бълха25 г/дка30 дни
КрушаЧервен овощен акар25 г/дка30 дни
Крушаобикновен паяжинообразуващ акар25 г/дка30 дни
Ябълказелена прасковена листна въшка25 г/дка30 дни
ЯбълкаЛистни въшки25 г/дка

листни въшки от род Aphis spp

30 дни
Ябълкакрушова листна бълха25 г/дка30 дни
ЯбълкаЧервен овощен акар25 г/дка30 дни
Ябълкаобикновен паяжинообразуващ акар25 г/дка30 дни
КраставициПамукова листна въшка15 г/дка14 дни
Краставициобикновен паяжинообразуващ акар15 г/дка14 дни
Пиперзелена прасковена листна въшка25 г/дка14 дни
Пиперобикновен паяжинообразуващ акар25 г/дка14 дни
Прасковаобикновен паяжинообразуващ акар25 г/дка14 дни
Прасковазелена прасковена листна въшка25 г/дка14 дни
Сливазелена прасковена листна въшка25 г/дка21 дни
Сливамалка сливова листна въшка25 г/дка21 дни
Сливаголяма сливова листна въшка25 г/дка21 дни
СливаЧервен овощен акар25 г/дка21 дни
Сливапрашеста сливова листна въшка25 г/дка21 дни
Сливаобикновен паяжинообразуващ акар25 г/дка21 дни
Розаръждивочервен оранжериен акар25 г/дка

Само за декоративни рози. Работен разтвор 40 - 80мл/дка

14 дни