МАГТОКСИН пелети и дражета

търговско наименование МАГТОКСИН пелети и дражета
тип инсектицид
Активни вещества магнезиев фосфид 66 %
производител Деция Дегеш
Категория на употреба първа професионална

66 % магнезиев фосфид - 1 пелета тежи 0,6 гр. И освобождава 0,2 гр. газ фосфин.

Регистрации на препарата МАГТОКСИН пелети и дражета за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
30 пелети/тон зърно

складови неприятели: оризова гъгрица, житна гъгрица, ръждивочервен брашнен бръмбар, суринамски брашнояд, зърнов бръмбар.

Карантина за зърно - 30, за брашно - 60