КУСТОДИЯ

търговско наименование КУСТОДИЯ
тип фунгицид
Активни вещества азоксистробин 120 г/л
тебуконазол 200 г/л
производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Опитайте новата функционалност за проверка на регистрацията от списъците на БАБХ.

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КУСТОДИЯ за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
ПшеницаФузариоза по класа100 - 125 мл/дка

BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ПшеницаБрашнеста мана80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ПшеницаРъжда80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ПшеницаЛистни петна80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ЕчемикФузариоза по класа100 - 125 мл/дка

BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ЕчемикБрашнеста мана80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ЕчемикРъжда80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ЕчемикЛистен пригор80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ЕчемикМрежести петна80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ТритикалеЛистни петна80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ТритикалеБрашнеста мана80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
ТритикалеРъжда80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Лозаоидиум (брашнеста мана)75 мл/дка

Винени сортове.

Внася се във фаза BBCH 20 – 75 (десет и повече листа са отворени - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
21 дни
ДоматиБрашнеста мана50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 
3 дни
ЛукРъжда50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 - 89 (трети лист (>3 см ) ясно видим - пълно узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
21 дни
КраставициБрашнеста мана50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
ПиперБрашнеста мана50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 
3 дни
ПатладжанБрашнеста мана50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 
3 дни
ПъпешБрашнеста мана50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
ЧесънРъжда50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 - 89 (трети лист (>3 см ) ясно видим - пълно узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
21 дни
ТиквичкаБрашнеста мана50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.