КУСТОДИЯ

Търговско наименование КУСТОДИЯ
Тип фунгицид
Активни вещества Азоксистробин 120 г/л
Тебуконазол 200 г/л
Производител АДАМА
Категория на употреба втора професионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КУСТОДИЯ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Фузариоза по класа 100 - 125 мл/дка

BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Пшеница Брашнеста мана 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Пшеница Ръжда 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Пшеница Листни петна 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Ечемик Фузариоза по класа 100 - 125 мл/дка

BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Ечемик Брашнеста мана 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Ечемик Ръжда 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Ечемик Листен пригор 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Ечемик Мрежести петна 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 - 59 (начало на удължаване на стъблото - край на изкласяването)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Тритикале Листни петна 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Тритикале Брашнеста мана 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Тритикале Ръжда 80 - 125 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 30 – 69 (начало на удължаване на стъблото - край на цъфтежа)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 10-50 л/дка
35 дни
Лоза Оидиум (брашнеста мана) 75 мл/дка

Винени сортове.

Внася се във фаза BBCH 20 – 75 (десет и повече листа са отворени - гроздовите зърна са с размер на грахово зърно, гроздата започват да увисват)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 14-21
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
21 дни
Домати Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 
3 дни
Лук Ръжда 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 - 89 (трети лист (>3 см ) ясно видим - пълно узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
21 дни
Краставици Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
Пипер Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 
3 дни
Патладжан Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка 
3 дни
Пъпеш Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
Чесън Ръжда 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 13 - 89 (трети лист (>3 см ) ясно видим - пълно узряване)

 • Брой мин/макс приложения – 2
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
21 дни
Тиквичка Брашнеста мана 50 - 100 мл/дка

Внася се във фаза BBCH 14 – 89 (четвърти същински лист на главното стъбло е разтворен - пълна зрялост)

 • Брой мин/макс приложения – 3
 • Интервал между приложенията – 10-14
 • Вода л/дка мин/макс – 50-100 л/дка
3 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.