КЛИНИК ЕКСТРИЙМ

Търговско наименование КЛИНИК ЕКСТРИЙМ
Тип хербицид
Активни вещества Глифозат 540 г/л
Производител Нюфарм С.А.С.
Категория на употреба втора професионална

Тотален хербицид със системно действие 

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КЛИНИК ЕКСТРИЙМ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Житни и широколистни плевели 400 мл/дка

Всички култури

Преди засаждане (сеитба) на културата (активно развиващи се плевели)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка

Всички засяти редово култури от семена, включително кореноплодни и грудкови зеленчуци, лукови зеленчуци, стъблени зеленчуци, полски зеленчуци, варива, маслодайни, картофи, захарно и кръмно цвекло, включително зърнено-житни култури. 

Карантинният срок се покрива от оставащото време межд прилагането и прибирането на реколтата

Житни и широколистни плевели 400 мл/дка

Стърнища от зърнено-житни култури, маслодайна рапица, царевица и др.

След прибиране на реколтата/след жътва (активно развиващи се плевели)

  • Брой мин/макс приложения – 1
  • Вода л/дка мин/макс – 10-40 л/дка
Житни и широколистни плевели 266 мл/дка

Овощни култури, включително семкови и костилкови, черупкови овощни видове, цитрусови култури и трапезни маслини (събрани само от дървото)

След поникване на плевелите под дърветата или в реда. През пролетта до началото на лятото (активно развиващи се плевели)

  • Брой мин/макс приложения – 1 - 2
  • Интервал между приложенията - 28
  • Вода л/дка мин/макс - 10 - 4 0 л/дка

До две приложения всяко с доза на приложение 266 мл продукт/дка

Житни и широколистни плевели 5 - 10 %

По протежение на напоителни канали, граници на канавки

По време на вегетация на плевелите (активно развиващи се плевели)

  • Брой мин/макс приложения – 1

Напоителният канал трябва да е сух преди приложението на продукта. Необходими са най -малко 7 дни до пускането на водата в канала

7 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.