КЛЕРАНДА

търговско наименование КЛЕРАНДА
тип хербицид
Активни вещества метазахлор 375 г/л
имазамокс 17.5 г/л
производител BASF
Категория на употреба първа професионална

Използва се самостоятелно или в комбинация с адюванта Деш.

Регистрации на препарата КЛЕРАНДА за България:

Култура Вреда доза допълнителна информация каран. срок
Рапицаедногодишни широколистни плевели150 - 200 мл/дка

Само за Клиърфийлд хибриди – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, 2-6 лист на широколистните плевели.
Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.

Рапицаедногодишни житни плевели150 - 200 мл/дка

Само за Клиърфийлд хибриди – прилага се рано през вегетацията наесен (ВВСН 12-14) на културата, преди фаза братене на житните и самосевките от житни култури.
Максимален брой на приложение: единствено на всяка трета година за една и съща обработваема площ.