КАТЮН ГОЛД

Търговско наименование КАТЮН ГОЛД
Тип хербицид
Активни вещества Нонанова (пеларгонова) киселина 500 г/л
Производител Сертис Белхим БВ
Категория на употреба непрофесионална

с несистемно действи

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на КАТЮН ГОЛД за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
1800 мл/дка

Пътеки и открити площи с дървесни видове

Контрол на мъхове

     Внася се по време на вегетационния период: пролет и есен.

  • Брой мин/макс приложения – 1-2.
  • Интервал между приложенията - 1 приложение напролет + 1 приложение наесен.
  • Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка.
Декоративни растения Едногодишни плевели 2250 мл/дка

Декоративни растения и храсти (включително розови храсти).

  • Брой мин/макс приложения – 1-4.
  • Интервал между приложенията - 2-4 седмици.Интервалът между приложенията зависи от възстановяването на плевелите.
  • Вода л/дка мин/макс - 20-50 л/дка.
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.